DETALA RAPORTO PRI LA ORGANIZO DE LA 10- a kongreso de EŬROPA ESPERANTO-UNIO (EEU) 2014 en Rijeka, Kroatio

 

Provizora programo de la 10-a kongreso de EEU en Rijeka

 

6.-12.7.2014

Dimanĉo, la 6-an de julio 2014: 10:00-22:00

Akcepto de la kongresanoj.

 

13:00-19:00

Kroatia tago: Programo por kroataj esperantistoj.

 

20:00-21:30

Folklora muzikprogramo de la folklora grupo el Rijeka.

 

Lundo, la 7-an de julio 2014: Granda salono:

 

10:00-12:00

Solena malfermo de la kongreso (fine de la Malfermo estos Solena transdono de la Premio Cigno).

 

14:00-15:00

Kongrestema prelego: Seán Ó Riain: Kial gravas lingva justeco en Eŭropo?

 

15:00-16:00

Kongrestema prelego: Milorad Pupovac, parlamentano de kroatia parlamento, universitata profesoro.

 

16:00-17:00

Kongrestema prelego: Nikola Rašić, sociologo kaj lingvisto, interpretisto, Roterdamo.

 

17:00-18:00

Emil Heršak, profesoro, „Globaligo kaj lingvo“

 

20:00-21:30

Muzikkoncerto de Georgo Handzlik kaj Saša Pilipović.

 

Malgranda salono:

 

15:00-15:30

M. Cwik: Necesaj elementoj por long-daŭra kohezio en la Eŭropa Unio

 

15:30-17:00

Filmo pri ekspedicio „Sur la spuroj de Tibor Sekelj“.

 

17:00-18:00

Thiery Saladin prelegos pri Peticio por Esperanto

 

Mardo, la 8-an de julio 2014 Granda salono:

10:00-12:00

Unua kundiso de la Asembleo de EEU (FERMITA, nur por la asembleanoj kaj anstataŭantoj).

14:00-15:00

Kongrestema prelego: Jagoda Granić , universitata profesorino el Split.

15:00-15:45

Zlatko Tišljar, estrarano de EEU: „Zagreba Metodo instrui Esperanton

15:45-16:30

Sean O Riain: „Pri la Platformo pri multlingvismo de Europa Komisiono – ŝanco por Esperanto?

16,30-17,00 Vjekoslav Morankić, membro de Loka Kongresa Komitato, ekonomikisto prelegos pri EU kaj identeco

17:00-17:30

Petro Balaž „Ekonomia forumo en Krynica, Pollando“.

17:30-18:00

Jozefo Reinvart "Nacia Konvencio pri EU - tutsocia diskutplatformo en Slovakio - modelo por EU membro-ŝtatoj".

20:00-21:30

Koncerto de popularaj operarioj en Esperanto de Neven Mrzlečki.

Malgranda salono:

10:00-12:00

Prezento de novaj libroj. Gvidas: Spomenka Štimec.

16:00-18:00

Dokumentaj filmoj el la historio de Esperanto.

Tria salono:

10:00- 18:00

Libroservo, ekspozicio pri Kroatia E-Movado

Merkredo, la 9-an de julio 2014 8:00-19:00

Tuttaga ekskurso al regiono de Gorski Kotar.

Granda salono:

 

20:00-21:30

Teatraĵo de Saša Pilipović kaj Georgo Handzlik: „Societo de viktimoj“.

 

               

 

Ĵaŭdo, la 10-an de julio 2014 Granda salono:

10:00-12:00

Dua publika kunsido de la asembleo de EEU: Strategio por Esperanto en EU

14:00-15:00

Heidi Goes: Pri la indonezia lingvo kaj ties evoluo kiel ŝtata lingvo de Indonezio.

15:00-16:00

Velimir Piškorec: Universitata instruado de Esperanto en Zagreba Universitato.

20:00-21:30

Koncerto je marimbo de Kaja Farsky.

Malgranda salono:

16.00-18:00

Dokumentaj filmoj el la historio de Esperanto

Tria salono:

10:00-18:00

Libroservo, ekspozicio pri Kroatia E-Movado.

Aliloke:

13:00-19:00

Duontaga ekskurso tra Rijeka kaj ĉirkaŭaĵo.

Vendredo, la 11-an de julio 2014: Granda salono:

 

10:00-12:00

Publika debato pri eblaj poresperantaj agadoj loknivele en la moderna tempo (enkonduko de Anton Mihelič, Slovenio).

 

14:00-15:00

Faka kunsido EDE (Eŭropo-Demokratio-Esperanto).

 

15:00-16:00

Festkunsido de Asocio de Verduloj-esperantistoj okaze de 30-jariĝo.

 

16:00-17:00

Pri la projekto de EEU: LINGVO.INFO – prezentas Maja Tišljar kaj Petro Balaž.

 

17:00-18:00

Du prelegoj de Johan Derks: pri -ujo/-io disputo kaj pri E-biblioteko en Burundio.

 

20:00-21:30

Koncerto de la Zagreba grupo Druyd.

 

Malgranda salono:

 

14:00-14:30

Bernhard Tuider: Pri la E-muzeo en Vieno

 

Tria salono:

 

10:00-18:00

Libroservo, ekspozicio pri Kroatia E-Movado.

 

Aliloke:

 

14:00-18:00

Duontaga ekskurso tra Rijeka kaj ĉirkaŭaĵo

 

Sabato, la 12-an de julio 2014: Granda salono:

 

10:00-12:00

Solena fermo.

 

Tria salono:

 

10:00-12:00

Libroservo, ekspozicio pri Kroatia E-Movado