Novembro

La 14-an: Informo pri preparoj pri riparo de tegmento en „Esperanto Domo“ Kostrena. Informos Boris Di Costanzo

La 28-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

 

Decembro
La 5-an: Preparoj pri organizo de la societa asembleo kaj Zamenhofa tago okazontaj lundon la 19-an de Decembro

La 12-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo. Ĉeesto por ĉiuj libera

La 19-an: Kunsido de la asembleo de la Societo en unua kunvoko, aŭ je la 18,30 en dua kunvoko. Je la 19-a horo komencos Zamenhofa Tago. Poste sekvas manĝeto (domjenak).

 

INFORMO PRI FARITAJ AKTIVECOJ DUM OKTOBRO POR INVITI INTERESULOJN AL KURSO DE ESPERANTO

En pasinta kunsido de la Prezidantaro okazinta la 16-an de Septembro oni decidis ke kurso de Esperanto komencu mardon la 18-an de Oktobro je la 18-a horo. Afiŝoj kun informoj (A3 kaj A4 formatoj) pri komenco de la kurso estis unu semajnon antau la komenco de la kurso pendigitaj en ĉiuj fakultatoj kaj multaj mezlernejoj (pli ol 20 fakultatoj kaj lernejoj). Krome en gazeto Novi list lundon la 17-an estas aperigita pagita anonco en formato 8 x 3,5 centimetrojn. Anonco kostis 810 kunaoj (108 euroj). En Novi list ankaŭ mardon la 18-an oni aperigis informon pri la kurso en rubriko “Informator” subrubriko “Danas Rijeka” (5 x 3 centimetroj). Informoj estis plurfoje aperigitaj en gazetoj “Burza” kaj “Butiga” en rubrikoj senpagaj anoncetoj kaj ankaŭ en gazeto “La voce” en rubriko “Anunci gratuiti”.

Reeho estis tre malbona. Por la kurso aliĝis nur unu persono.

 

ZAMENHOFA TAGO KAJ SOCIETA ASEMBLEO
Gravaj okazaĵoj ĝis fino de tiu ĉi jaro estos celebro de Zamenhofa tago kaj okazigo de eksterordinara kunsido de asembleo de la Societo. Ambaŭ okazaĵoj okazos saman tagon, lundon 19-an de Decembro. La kunsido de la asembleo komenciĝos je la 17, 30 horo unua kunvoko, kaj/aŭ 18,30 horo en dua kunvoko. Dum kunsido de la asembleo oni devas akcepti financan planon por sekvonta 2017-a jaro, kio estas laŭleĝa obligacio. Tiu devo por neprofitaj organizacioj estas la unua fojo en historio de Kroatio, kaj tia speca devo ekzistas preskaŭ nenie en la mondo.

Je la 19-a horo komenciĝos celebrado de Zamenhofa tago kun posta manĝeto.

Nepre ĉeestu.

 

PLUVDAMAĜO EN TEGMENTO DE NIA „ESPERANTO DOMO“ EN KOSTRENA
Dum pasinta granda tempesto en Rijeka kaj Kostrena okazis grava pluvdamaĝo en tegmento de nia „Esperanto Domo“ en Kostrena. Sed de la tegmento asekur-enterpreno rekompencos kostojn de damaĝoj kiuj aperis interne de la domo, sed ne de la tegmento. Por eviti estontajn pluvdamaĝojn oni devas ripari tutan tegmenton. Materialoj por ripari la tegmenton kostos pli ol 10.000 kunaoj. Ni interkonsentis kun Unuiĝo de skoltoj Rijeka komune labori por riparo de la tegmento. Iliaj kaj niaj volontuloj laboros je riparado de la tegmento, ĉar nek ni nek skoltoj havas monon por pagi firmaojn ke ili tion faru.

 

14-a RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ
Renkontiĝo okazis sabaton la 17-an de Septembro al Hrašćina, (sur beino de Spomenka Štimec). El nia societo ĉeestis delegitoj Boris Di Costanzo, Ana Alebić-Juretić kaj Valter Šverko.

 

KONGRESOJ, RENKONTIĜOJ ESPERANTISTAJ EN SEKVONTA 2017-A JARO

Averaĝe ĉiu jare en la mondo okaziĝas ĉirkaŭ 200 diversaj esperantistaj kongresoj, renkontiĝoj, seminarioj kaj aliaj kunvenoj: Vi povas trovi informojn de ĉiuj kongresoj kaj renkontiĝoj sur retpaĝo www.eventoj.hu/plenakalendaro aŭ interesiĝu en la sicietejo ĉiulunde dum societaj kunvenoj.

 

FORPASO

En Reutlingen, Germanio forpasis nia membro Adem Morankić. Li estis membro de nia societo ekde 2003-a jaro ĝis sia morto. Li naskiĝis la 1-an de Januaro 1944, en Donji Moranjci, Srebrenik, Bosnio kaj Hercegovino kaj mortis la 7-an de Septembro 2016. Li laboris en Dubrovnik ĝis 1971 kiel elektro-mekanikisto en kelkaj entreprenoj kaj poste en Hamburg, Germanio. Ek de 1984 komencis labori kiel veterinara teknikisto en Instituto por tropikaj malsanoj. En la jaro 2000 translokiĝis en Reutligen kaj laboris kiel veterinara teknikisto ĉe Esplora instituto por medicino pri Universitato Tuebingen. Emeritiĝis en la jaro 2009.

Esperantiĝis en la jaro 1981 en Hamburg kaj ekestis membro de Esperato-Societo Hamburg. Estis membro de la hamburga societo ĝis la jaro 1987. Aktivis en la hamburga societo sur sporta kampo. Fondis kaj gvidis piedpilkan (futbalan) klubon sub nomo „Esperanto“ Hamburg. La klubo partoprenis lokajn konkurojn. Li organizis plurfoje futbalajn turnirojn sub la nomo „Esperanta futbala turniro“. Ek de la 2003 li estis membro de Esperanto Societo Rijeka.
Al liaj gefiloj Džemal kaj Hanka ni esprimas nian kondolencon.

Septembro

La 12-an: Prelego Ana Alebić-Juretić pri okazinta Itala esperanto kongreso.

La 17-an (Sabato): Ekskurso al Hrašćine por partopreni Renkontiĝon de esperantaj verkistoj kaj tradukistoj.

La 29-an: Vrijedno je učiti esperanto? Prelego de Boris Di Costanzo en la kroata.

 

Oktobro
La 10-an: Prepar laboroj pri Celebro de 110 jaroj de fondiĝo de Esperanto societo en Rijeka

La 17-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo. Ĉeesto por ĉiuj libera

La 31-an: Neutralni europski identitet. Prelegas Vjekoslav Morankić en la kroata.

 

EKSKURSO AL HRAŠĆINA AL RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ

La 17-an (sabaton) de Septembro al Hrašćina, (sur beino de Spomenka Štimec) kie okazos la 14-a RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ. Niaj societanoj vizitos la renkontiĝon, Por societanoj la kontribuo por ekskurso estas 100 kunaoj. Aliĝu ĉe Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623

 

NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE

NOVI TEČAJ ESPERANTA ZA POČETNIKE POČINJE U UTORAK 18. LISTOPADA U DRUŠTVENIM PROSTORIJAMA BLAŽA POLIĆA 2 S POČETKOM U 19 SATI. MOLIMO DA O TEČAJU OBAVIJESTITE SVOJE ZNANCE I PRIJATELJE. CIJENA TEČAJA JE 100 KUNA MJESEČNO.

 

NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

NOVA KURSO DE ESPERANTO POR KOMENCANTOJ KOMENCIĜAS MARDON LA 18-an DE OKTOBRO JE LA 19-a HORO EN LA SOCIETEJO, BLAŽA POLIĆA 2. PRI LA KURSO INFORMU VIAJN KONATULOJN KAJ AMIKOJN. PREZO POR LA KURSO ESTAS 100 KUNAOJ MONATE.

 

MEMBROKOTIZO, ČLANARINA

La ĉefa tasko de la membro estas pagi membrokotizon al sia Societo

Osnovna je dužnost svakog člana da društvu plati članarinu

Por tiuj, kiuj ankoraŭ ĝis nun ne enpagis ĝin estas aldoniata enpagiloj.