Estimataj samideanoj!

Ni deziras al Vi prosperan kaj feliĉan Novan Jaron. Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.

 

Jen la programo:

Apartaj programeroj lunde:

Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo Informoj, prelego aǔ diskuto

Ekde la 18,30 ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

 

La ĉefaj aktivecoj en januaro kaj februaro estos:

JANUARO

La 25-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

FEBRUARO

La 22-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

 En Opatija, ĉarma turisma loko sur Adriatika marbordo, okaziĝis ĉi-aŭtune renkontiĝon de geesperantistoj el regiono Alp-Adrio. Partoprenis 32 aliĝantoj el Kroatio, Italio kaj Slovenio.La eventon organizis kune esperantistoj el ĝemelsocietoj, Triesta Esperanto- Asocio kaj Esperanto Societo Rijeka. Evento okaziĝis ekde la 09an ĝis la 11an de Oktobro 2015 en Hotelo „Opatija“.Laŭ Konferenca programo unua tago pasis akceptante la aliĝintojn kaj vespere per interkona renkonto en la Konferencejo.En gaja etoso kiun ebligis aktoro kun akordiono kaj ankaŭ iom da danco la interkona vespero daŭris longe.
Sabaton la 10an de Oktobro estis plena da sukcesoj. Malfermo de la 18a Esperanto-Konferenco estas honorita per gratulesprimoj de Vicurbestro sinjoro Fernando Kirigin kaj reprezentanto de Turisma Komunumo de Urbo Opatija sinjoro Goran Pavlović. Dankante, por invito al la evento, ili esprimis kontentecon ĉeesti al la Konferenco kaj ŝatus ke ni denove revidos en urbo Opatija. Post konatiĝo kun planoj de la Urbestraro estonte ili eliris el la Konferencejo per aplaudo de ĉeestantoj. Oni devas mencii ke la Turisma Komunumo Opatija ebligis aperigi la unuan turisman prospekton de la urbo Opatija je la lingvo esperanto. Daŭrigante la tagan programon per prelego de ĉefa temo de la Konferenco, venis vico al la sinjorino Edvige Tantin Ackermann el Triesto, per titolo de la temo „Adria Maro, Maro de Mezeŭropo“. Per projekciilo prelegantino montris al ni gravecon kiun donas la maro kiel nun, tiel ankaŭ en pasinteco.

Prelegis ankaŭ sinjoro Zlatko dr. Hinšt el Zagrebo per temo pri fakrevuo „La Fervojisto“ inter la 1924a ĝis la 1930a jaro. Inter multaj interesaj datoj estas multaj informoj pri sinjoro Ilija Puhalo el Koprivnički Bregi kiu ludis gravan rolon en tiamaj fervojistaj rondoj. Per tiu prelego finis la matena programo kaj venis tagmanĝo. Post la tagmanĝo ni promenadis tra la promenejo apud maro kaj vizitis gravajn objektojn el pasinteco de la urbo Opatija. Tiel promenante ni atingis ĝis vilao „Angolina“ en kies konstruaĵo troviĝas la Turisma muzeo. Post longdaŭra vizito al la muzeo, en kiu ni vidis historion de la vilaĝo Opatija (oni devas mencii, ke en komenco de disvolvigo de la loko en la jaro 1832 estis nur 250 da loĝantoj). Venis vespero kaj dum la Ĝenerala Asembleo de la Alp-Adrio Komitato dum diskutoj kaj proponoj elnaĝis la ideo ke oni daŭrigu estonte. Kultura programo estas kompilita el kanzonoj de BFB koruso el Opatija, kantgrupo el vilaĝo Ĵejane kun esprimoj en la gepatra rumana lingvo kaj Neven Mrzlečki kun gitaro en la esperanto. Dimanĉon okazis malbona vetero kaj ni rezignis ŝipveturadon tra golfo Kvarnero kaj disiro venis tagmeze.

Por fini tiun-ĉi raporton mi persone kaj je la nomo de LKK-anoj esprimas senliman dankecon al aliĝantoj kaj aktoroj dum la programo.