NOVEMBRO

La 30-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

 

DECEMBRO

La 14-an: ZAMENHOFA TAGO, celebro de la plej grava tago de esperantistoj, programeto, trinkaĵo kaj manĝetoj certaj.
La 28-an: Adiaŭo al kuranta kaj bonvenigo al la Nova jaro, per trinkaĵo kaj dolĉaĵoj kaj kun bonaj deziroj.

 

INFORMOJ PRI PASINTAJ GRAVAJ OKAZAĴOJ

RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ (ekde la 12a-13a de Septembro)

De la 11a ĝis la 13a de septembro okazis en la vilaĝo Hrašćina en Kroatio la 13a Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj kaj tradukistoj. La aranĝo okazis per la financa helpo de Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroatio kaj Akademio Literatura de Esperanto. La gastpreleganto D-ro Carlo Minnaja el Padova (Italio) prezentis la noveldonitan Historion de esperanta literaturo, kiun li kompilis kun D-ro Giorgio Silfer kaj eldonis Kooperativo de Literatura Foiro en La Chaŭ-de-Fonds en Svislando sur 750 paĝoj. La aŭtora duopo verkis pri la literaturo de 1887-1993, dum Carlo Minnaja mem prizorgis la lastajn du jardekojn de 1993-2012.

Davor Klobučar intervjuis la italan gaston D-ro Carlon Minnaja pri la libro, kiu analizas la historion de la esperanta literaturo kaj enhavas ankaŭ kolekton da fragmentoj el la originala esperanto-literaturo.
Serba literaturkritikisto kaj ĵurnalisto Zlatoje Martinov prezentis kroatajn verkistojn traktitaj en Historio de esperanta literaturo.

Al la muzika programo kontribuis Georgo Handzlik el Pollando per sia koncerto. Kroata verkisto kaj tradukisto Božidar Brezinščak Bagola prelegis pri la unua libro de la jugoslavia Nobelpremiito el la jaro 1961 Ivo Andrić Ex Ponto, kiu estis prespretigita en la regiono Hrvatsko zagorje, en la urbo Krapina en majo 1918, dudeko da kilometroj for de la bieno de Spomenka Štimec, kie okazas la renkontiĝo de verkistoj. Okaze de la 100a jubileo de la unua verko de la nobelpremiito Ivo Andrić, la gastiganto de la aranĝo Esperanto-Societo Trixini planas starigi memortabulon sur la domo en kiu Andrić finpretigis la manuskripton por la presado. La prelegon de Bagola prezentis Đivo Pulitika, kiu voĉlegis ankaŭ la fragmentojn el la verko esperantigita de Josip Velebit. La kroatan originalon legis Tihana Mikša.

La renkontiĝon partoprenis deko da membroj el nia societo.

Estimataj samideanoj!
Jen la nova aŭtuna nia Informilo kies celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.


Jen la programo: 

Apartaj programeroj lunde:


Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo Informoj, prelego aǔ diskuto
Ekde la 18-a ĝis la 20-a horo Praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.
LA 31-a de AÙGUSTO: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.


SEPTEMBRO

  • ĈIUN LUNDON: Preparlaboroj por okazonta 18a Esperanto-Konferenco de Alp-Adrio en Opatija.
  • La 12-an (sabaton) En Hrašćina, (sur beino de Spomenka Štimec) okazos la 13-a RENKONTIĜO DE ESPERANTLINGVAJ VERKISTOJ KAJ TRADUKISTOJ. Niaj societanoj vizitos la renkontiĝon, precipe la ekskurso estas organizota por volontuloj kiuj laboras en la societo, sed ankaŭ por aliaj membroj.. Se en buseto estos liberaj lokoj povus aliĝi ankaŭ aliaj societanoj por kiuj la kontribuo por ekskurso estas 100 kunaoj. Aliĝu ĉe Boris Di Costanzo, tel: 098 929 4623 .
  • La 22-a: Je la 19-a horo komenciĝas kurso de Esperanto por komencantoj.

OKTOBRO

  • La 5-a: Preparlaboroj por la 18aEsperanto-Konferenco de Alp-Adrio
  • La 9-a ĝis la11-a :

Labor-Komunumo Alp-Adrio (LK de Alp-Adrio) estas interŝtata organizo, kiu konsistas kaj kiun fondis regionoj kaj ŝtatoj situantaj en mezaj kaj orientaj Alpoj kaj proksima Adria Maro. Sidejo de la organizo estas en aŭstria urbo Klagenfurt. Membroj de LK de Alp-Adrio nun (2.015) estas:

Regionoj:el Italio(Friulio-Venezia Julio,Lombardio,Veneto), el Aŭstrio(Burgenlando, Karintio, Stirio, Supra Aŭstrio), el Hungario(Baranjo, Somogy (aŭ Ŝomoĝio),Vas, kaj ŝtatoj Kroatio kaj Slovenio.
Celoj de LK de Alp-Adrio ne estas nur oficiala kunlaboro de regionoj kaj ŝtatoj, sed cello estas ankaŭ kunlaboro de loĝantoj kaj diversaj neŝtataj organizoj. Grava estas rekomendo ke oni faru kontaktojn precipe en sporto, sed ankaŭ aliaj kampoj de homa vivo kiel en kulturo aŭ simle en interhomaj renkontiĝoj.

Esperantistoj konstante renkontiĝas kadre de Labor-Komunumo de Alp-Adrio kaj jam estas organizitaj 17 Esperanto-Konferencoj de Alp-Adrio.

Alp-Adriaj Esperanto-Konferencoj

1-a 1989 ARNOLDSTEIN - Aŭstrio .Esperanto en la Alp-Adria labor-komunumo.
2-a 1990 KOSZEG - Hungario, Kultura kunlaborado, pere de Esperanto, en la Alp-Adria laboratorio.
3-a 1991 PECS - Hungario. Amika renkonto – Ĉu ekflagros milito?
4-a 1992 POPRAD - Slovakio. Evoluado de Esperanto-aktivado post la reĝustigo de la geografia situacio.
5-a 1993 MARIBOR - Slovenio. Literatura kunlaborado inter la popoloj de la Alp-Adria areo.
6-a 1994 TRIESTE – Italio. La popoloj de Alp-Adrio renkontiĝas, interparolas, kaj tuj ekfloras amikeco.
7-a 1995 SZOMBATHELY - Hungario. Komerco kaj Esperanto en Alp-Adriaj regionoj.
8-a 1996 LJUBLJANA – Slovenio. Unueco en diverseco.
9-a 1997 CRIKVENICA – Kroatio. Naturo, nia vivtrezorejo.
10-a 1998 LIGNANO SABBIADORO – Italio. Instruado de Esperanto.
11-a 1999 PULA – Kroatio. Kulturaj rajtoj de etnaj malplimultoj en Alp-Adria laborkomunumo.
12-a 2000 PTUJ – Slovenio. Turismo kaj Esperanto.
13-a 2001 TRIESTE - Italio. Enkadre de de la 70-a Itala Kongreso de Esperanto.
14-a 2002 RIJEKA – Kroatio. Enkadre de la 5-a Kongreso de Kroataj esperantistoj.
15-a 2005 TRIESTE - Italio. Adriatika maro, renkontiĝejo de lingvoj kaj kulturoj diversaj.
16-a 2012 TRIESTE – Italio. Alp-Adria Laborkumunumo, plua eŭropa engaĝigo.
17-a 2013 IZOLA – Slovenio. Izola, paca kunvivejo de tri kulturoj.
18-a 2015 OPATIJA – Kroatio. Adria Maro, Maro de Mezeŭropo.